Co všechno může znamenat lebka na obraze?

Dnes už se s lebkou na obraze tolik nesetkáváme. V minulosti byla naopak v uměleckých dílech přítomná velice často. Byla totiž symbolem, kterému rozuměl úplně každý.

Některé předměty, zvířata nebo i lidé v uměleckých dílech nezpodobňují pouze to, jak je vidíme, ale můžou mít i další, skryté významy! Říká se jim symboly. Symboly moci, popularity nebo smrti. Dokázali byste je popsat? Znáte nějaké symboly kolem sebe?Symboly jsou dodnes všude kolem nás, jen někdy zapomínáme na jejich původní významy nebo je překrývají významy nové.

Mohou to být dvě kamenné hrdličky sedící na hřbitovním náhrobku, vytetované propíchnuté srdce nebo třeba obyčejné jablko. Když dnes uvidíš jablko, nejspíš se ti vybaví logo známé počítačové společnosti. Je to jejich symbol. Ale dříve to samé jablko odkazovalo k úplně něčemu jinému, k biblickému příběhu o Adamovi a Evě. Protože snědli jablko ze zakázaného stromu poznání, byli oba vyhnáni z ráje a jablko se stalo symbolem prvního lidského hříchu. Každý, kdo se dříve díval na dílo s jablkem (obrazy, grafiky nebo i sochy), věděl, co představuje – Symbolismus byl umělecký směr na konci 19. století. Jaké symboly byste v něm dokázali najít a lze dnes ještě zjistit, co znamenaly?symbolizuje.

No a stejné je to s Jak se proměnil symbol lebky? Co značí dnes a co před stovkami let?lebkou – symbolem lidské pomíjivosti a smrti. Vlastně je to tak dodnes – pokud nám chce někdo říct, že se třeba nemáme dotýkat elektrického vedení, použije k tomu všem srozumitelný symbol – Iidskou lebku. Také v současném umění se objevují nové symboly, stačí se dobře podívat. Ještě častěji ale symboly potkáváme v reklamě nebo umístěné na nejrůznějších výrobcích. Ty už ale nejsou spojené s biblickými příběhy.

Jak by měla znít otázka podle tebe?

Předchozí obrazy
Další obrazy
Memento Mori. Lebka vedle kytice, 1655-60
Jan Davidsz. de Heem
Memento Mori. Lebka vedle kytice, 1655-60
olej na plátně
© Státní umělecké sbírky Drážďany, Obrazárna starých mistrů, foto: Elke Estel / Hans-Peter Klut
Ze série Display, 1997
Alena Kotzmannová
Ze série Display, 1997
černobílá fotografie, ručně natíraná fotografická emulze na plátně
Foto: archiv umělkyně