Můžu používat internet podobně, jako používali staří mistři štětec?

Štětce používali umělci odjakživa. Výtvarné pomůcky pro vznik díla se ale neustále mění. Už dávno je běžné pracovat například s filmovým pásem nebo fotografií. Umělci ale vždy chtějí bourat hranice a posouvat umění dál, například pomocí internetu. Webové stránky nebo sociální sítě nemusí proto sloužit jenom jako prezentace umělce nebo k prodeji jeho děl, ale mohou představovat samotnou výtvarnou pomůcku.

Stránky Googlu jsou nejnavštěvovanějším místem internetu. Je to brána do online světa, kterou v průměru navštívíme víc než padesát tisíckrát za vteřinu! Dílo španělské umělkyně Joany Moll nazvané DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST například ukazuje, kolik je při návštěvě těchto stránek zapotřebí stromů k absorbování vyprodukovaného CO2. V roce 2016 Joana vypočítala, že tímto objemem vyhledávání vygenerujeme až 500 kg emisí CO2. Abychom nahradili množství emisí způsobených globálními návštěvami Googlu, potřebovali bychom vysadit přibližně 23 stromů za jednu vteřinu. To jsou počty! I proto se umělkyně rozhodla tyto matematické výpočty převést do vizuální podoby a vytvořila jednoduchou webovou stránku, kde každou chvíli „vyroste“ několik desítek stromů najednou.

Joana Moll ve svém díle kriticky zkoumá, jak internet funguje, co nám přináší nebo bere a zároveň, jaký dopad má existence virtuální počítačové sítě na náš život a planetu. Podobně jako staří mistři zobrazovali svět kolem nás pomocí štětce, zobrazila Joana Moll na internetu něco, co běžně nevnímáme, ale je důležité si to jednou za čas uvědomit. A k tomu, abyste její dílo viděli, stačí pouhé připojení k internetu.

Jak by měla znít otázka podle tebe?

Předchozí obrazy
Další obrazy