Proč neznáme jména středověkých malířů?

Většina lidí si myslí, že autorem uměleckého díla je vždy jen jeden umělec. Převážně tomu tak opravdu je. Ale ne vždy. Třeba ve středověku to bylo úplně obráceně! Práce jednoho člověka dříve zaměstnávala až desítky lidí.

Na počátku vzniku středověkého díla stál objednavatel – představitel církve nebo šlechty, který jej dokázal zaplatit. A rozhodně se nemuselo jednat o jediného člověka, ale třeba o celou šlechtickou rodinu. Ti rozhodovali o námětu, rozměru i technice díla. Dále mohli do procesu zasáhnout lidé, kteří určovali, jak přesně bude námět rozpracován. Bývala jimi třeba náboženská bratrstva nebo kláštery. A teprve nyní do procesu vstoupili umělci, kteří podle zadání díla vytvořili. Obrazy vznikaly v malířských dílnách, v jejichž čele stál mistr. Ten měl roli jakéhosi manažera, dohlížel nad provozem dílny a vytvářel návrhy děl. Zaměstnanci dílen se pak často specializovali. Někdo se věnoval třeba lidské figuře, jiný portrétům, další pozadí. Existovali umělci, kteří se specializoval třeba jen na malbu rukou nebo šperků!

Přes celý tento složitý systém, kdy do podoby obrazu vstupovala řada autorů", nebylo autorství úplně přehlíženo. Dokonce celá řada středověkých děl bývala podepsána. Má to ale dva háčky. Ten první je, že většina podpisů se nacházela na rámech, které byly zničeny při jejich rozebírání. Druhým problémem je, že neznáme nic víc než jméno nebo monogram a nedokážeme si je spojit s dalšími dochovanými díly nebo životními peripetiemi mistra. I proto dnešní historici umění vymýšlí vedoucím dílen pomocná jména.

Vždy se jedná o označení mistr doplněné o přídavné jméno podle nějakého známého díla nebo podle místa, kde se toto dílo dochovalo. Tak je tomu třeba i v případě Mistra Rajhradského oltáře. Jedná se o malíře, který v první polovině 15. století patrně sídlil na Moravě. V Brně vedl dílnu, kde vznikl oltář pro rajhradský klášter. Protože byl tento oltář původně určen pro kostel svatého Mořice v Olomouci, bývá jeho „autor" nověji označován jako Mistr Olomouckého oltáře. Přestože toho o tomto mistrovi – vlastně jeho dílně – víc nevíme, nijak nám to nebrání obdivovat jeho práci.

Jak by měla znít otázka podle tebe?

Předchozí obrazy
Další obrazy
Nesení kříže, před 1420
Mistr Rajhradského oltáře
Nesení kříže, před 1420
tempera a zlacení na smrkovém dřevě
© Moravská galerie v Brně